Mūsų paslaugos

Laikome savo pareiga suprasti Jūsų poreikius, bendrauti Jums suprantama kalba, derintis prie Jums patogaus laiko ir formos.

Buhalterinės paslaugos

Pradėkime nuo dažniausiai kylančių klausimų – kam pavesti buhalterinės apskaitos tvarkymą? Samdyti vyriausiąjį buhalterį ar ieškoti apskaitos paslaugas teikiančios įmonės? Kokia tvarkymo forma patikimesnė ir naudingesnė? Mes manome, kad apskaitą galima tvarkyti dviem būdais.

Samdant vyriausiąjį buhalterį:

 • Socialinio draudimo įmokos
 • Kadrų kaita, liga, atostogos ir kt.
 • Išlaidos kvalifikacijos kėlimui

Samdant buhalterines paslaugas teikiančią įmonę:

 • Galėjimas pasiūlyti aukštos kvalifikacijos paslaugą. Bendrovė paprastai būna sukaupusi nemažą patirtį tvarkant įvairių veiklos sričių įmones
 • Jūs nepatirsite darbo vietos įkūrimo išlaidų (kompiuteris, buhalterinė programa, kanceliarinės išlaidos)
 • Jūs išvengsite socialinio draudimo mokesčio
 • Jūs išvengsite kvalifikacijos kėlimo išlaidų (seminarai, mokymai)
 • Nebus problemų dėl kadrų kaitos, vyriausiojo buhalterio ligos ar atostogų
 • Jums nereikės pergyventi dėl buhalterio padarytų klaidų, nes Jūsų apskaitą tvarkanti įmonė prisiims pilną atsakomybę

Ir viena ir kita apskaitos forma turi pranašumų ir trūkumų. Kiekvienas turi individualiai nuspręsti, kuris būdas jam priimtinesnis. Nuolatinė norminių aktų kaita, jų sudėtingumas ir laisvas traktavimas daro apskaitos tvarkymą rizikingu ir reikalauja aukštos kvalifikacijos. Aukštas buhalterinės apskaitos organizavimo lygis – labai svarbi sėkmingo verslo sąlyga.

Veiklos sritys, kurioms tvarkome apskaitą: prekyba didmeninė ir mažmeninė, importas ir eksportas, transporto paslaugos – vežėjai, ekspeditoriai, medicinos atstovų paslaugos, odontologija, informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kursai, seminarai, konferencijos, tarpininkavimo paslaugos, konsultacinės paslaugos, nekilnojamojo turto vystytojų, agentūrų veikla, statyba, biurų nuomos paslaugos, gamyba, kirpyklos, grožio salonai, kavinės, restoranai, greito maitinimo įstaigos, internetinės parduotuvės.

Konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais

 • Sąskaitų planai
 • Įmonės apskaitos politika
 • VAS taikymas, mokesčių deklaracijos
 • GPM ypatuma
 • PVM mokėtojo registracija
 • Pelno mokesčio įstatymas
 • Įmonių steigimas ir likvidavimas
 • Įmonių reorganizavimas ir pertvarkymas
 • Įmonių vertinimas prieš įsigijimą (due diligence)
 • Stambių įmonių buhalterinės apskaitos optimizavimas ir automatizavimas
 • Įmonės buhalterinės tarnybos funkcijų ir pareigybių reglamentavimas
 • Konsultavimas verslo valdymo klausimais
 • Konsultavimas mokesčių klausimais
 • Konsultavimas apskaitos klausimais

Įmonių steigimas, perregistravimas ir likvidavimas

Patikėkite savo puoselėjamo verslo pradžią mums – profesionaliai pasirūpinsime greitu ir kokybišku įmonės steigimo procesu bei sklandžia Jūsų kuriamo verslo pradžia.
Neturintiems patirties imonių steigimo klausimais, patariame, teikiame išsamias konsultacijas, pasirūpiname įmonės steigimo procesu: registruojame Jūsų pasirinktą įmonės pavadinimą, ruošiame reikalingus dokumentus, formuojame įstatinį kapitalą, rūpinamės antspaudo gamyba, įmonės registravimu Juridinių asmenų registre.
Juridinio asmens steigimas apima procesą nuo sprendimo priėmimo steigti pasirinktos teisinės formos juridinį asmenį (toliau – JA) iki jo įregistravimo JA registre.
Priklausomai nuo įmonės teisinės formos, steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo arba ir fizinis asmuo, ir JA.
UAB steigimas atliekamas 2 būdais – internetu arba per notarą. Naudodamiesi mūsų pagalba, Jūs užtruksite trumpiau. VISUS UAB STEIGIMO VEIKSMUS PADARYSIME UŽ JUS, O JUMS BELIKS TIK PASIRAŠYTI.

Steigimas lengvai Jūsų verslo pradžiai

Iš jūsų reikia:

 • UAB pavadinimas; Jūsų pasirinktam pavadinimui bus suteikta šešis mėnesius galiojanti apsauga;
 • Steigėjų (akcininkų) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas. Jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, įstatai, registravimo pažymėjimas (išrašas).
 • Skiriamo direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
 • Steigiamos UAB tikslus buveinės adresas (jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro; jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu; jeigu patalpos įkeistos bankui, reikalingas banko sutikimas);
 • Informacija, kokiais procentais bus valdomos akcijos;
 • Numatomas UAB įstatinio kapitalo dydis (minimalus UAB įstatinio kapitalo dydis – 2500 €);
 • Kontaktai (telefono numeris, elektroninis paštas).

Mes atliksime:

 • Jūsų pasirinkto pavadinimo patikrą Juridinių asmenų registre; įtrauksime
 • Jūsų pasirinktą pavadinimą į Juridinių asmenų registrą ir gausime pažymą dėl pavadinimo rezervacijos; jus atstovausime Juridinių asmenų registre;
 • Parengsime steigimo dokumentus (steigimo sutartį ar steigimo aktą, įstatus, steigiamojo susirinkimo sprendimą/protokolą);
 • Atidarysime steigiamos UAB kaupiamąją sąskaitą banke; iš banko gausime pažymą, apie suformuotą įstatinį kapitalą;
 • Suteiksime steigiamai UAB registracijos adresą; atstovausime jus notarų biure;
 • Įregistruosime steigiamą UAB Juridinių asmenų registre;
 • Pagaminsime steigiamos UAB antspaudą. Antspaudai privalomi tik institucijoms, kurios vykdo valstybės ar savivaldybių funkcijas. Prievolė juridiniam asmeniui dokumentą patvirtinti antspaudu nėra privaloma, išskyrus atvejus, kai reikalavimas turėti antspaudą numatytas steigimo dokumentuose arba įstatymuose.

Papildomos paslaugos:

 • Registracijos adreso keitimo dokumentų rengimas;
 • Akcininkų sąrašo rengimas ir registravimas;
 • Įstatinio kapitalo mažinimas/didinimas;
 • Įmonių perregistravimas;
 • Įmonės įstatų, pavadinimo keitimas;
 • Vadovo keitimas;
 • Suteikiame įmonėms registracijos adresą:
  • Registracijos adresas vieneriems metams – 49 eurai be PVM.
  • Registracijos adresas neribotam laikui – 199 eurai be PVM.
  • Korespondencijos ir spaudos priėmimas – 10 eurų be PVM/mėn.

Esant poreikiui Jūsų įmonė gali pasinaudoti mūsų biuru esančiu miesto centre kaip Jūsų susitikimo vieta.

Teisė

Savo klientams siekiame suteikti aukščiausios kokybės paslaugas. Esame pasiruošę atsižvelgti į kliento poreikius ir tartis dėl atlyginimo dydžio už konkrečias paslaugas. Atstovaudami Jūsų pozicijas sau keliame profesionalumo, kokybės ir lankstumo reikalavimus. Jūsų poreikiai gali tapti iššūkiu mums , tačiau niekada nebus neįveikiama užduotimi, nes mes dirbame laikydamiesi aukščiausių kokybės standartų, siūlydami profesionalumą bei pagarbą.

 

Veiklos sritys:

 • Darbo teisė;
 • Bankroto teisė;
 • Konkurencijos teisė;
 • Viešieji pirkimai;
 • Intelektinės nuosavybės teisė;
 • Finansų ir mokesčių teisė, mokestiniai ginčai;
 • Aplinkosaugos teisė;
 • Telekomunikacijų ir informacinių technologijų teisė;
 • Energetikos teisė;
 • Nekilnojamojo turto ir statybos teisė;
 • Transporto teisė;
 • Europos Sąjungos teisė;
 • Skolos išieškojimas

Turite klausimų? Registruokitės konsultacijai!

REGISTRUOTIS

+370 674 456 66