Nasze Usługi

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest zrozumienie Waszych potrzeb, porozumiewanie się a także dostosowanie się do dogodnego dla Was czasu i formy.

Usługi księgowe

Zacznijmy od najczęściej zadawanych pytań – komu powierzyć prowadzenie księgowości? Zatrudnić głównego księgowego lub szukasz firmy świadczącej usługi księgowe? Która forma przetwarzania jest bardziej niezawodna i użyteczna? Wierzymy, że księgowość można prowadzić na dwa sposoby.

 

Zatrudniając głównego księgowego: 

 • Składki na ubezpieczenie społeczne
 • Rotacja personelu, choroby, urlopy itp.
 • Koszty szkolenia

 

Przy zatrudnianiu biura rachunkowego:

 • Możliwość zaoferowania wysoko wykwalifikowanej usługi. Firma zwykle ma duże doświadczenie w zarządzaniu firmami z różnych dziedzin działalności
 • Nie poniesiesz kosztów tworzenia miejsc pracy (komputer, oprogramowanie księgowe, wydatki biurowe)
 • Unikniesz podatku na ubezpieczenie społeczne
 • Unikniesz kosztów szkolenia (seminaria, szkolenia)
 • Nie będzie problemów związanych ze zmianą personelu, chorobą głównego księgowego lub urlopem
 • Nie będziesz musiał przetrwać z powodu błędów popełnionych przez księgowego, ponieważ Twoja firma księgowa weźmie na siebie pełną odpowiedzialność

 

Obie formy rachunkowości mają zalety i wady. Każdy musi indywidualnie zdecydować, który sposób jest dla niego bardziej akceptowalny. Ciągłe zmiany aktów prawnych, ich złożoność i swobodne traktowanie sprawiają, że księgowanie jest ryzykowne i wymaga wysokich kwalifikacji. Wysoki poziom organizacji księgowej jest bardzo ważnym warunkiem udanego biznesu.

Obszary działalności: księgowość, usługi maklerskie, doradztwo, kursy, seminaria, konferencje, usługi maklerskie, usługi transportowe – przewoźnicy, spedytorzy, przedstawicielstwa medyczne, stomatologia, informatyka i usługi komputerowe, usługi transportowe – przewoźnicy rozwój deweloperów, agencji, budownictwo, usługi wynajmu biur, produkcja, fryzjerzy, gabinety kosmetyczne, kawiarnie, restauracje, fast foody, sklepy internetowe.

Doradztwo księgowe i podatkowe

 • Plany kont
 • Polityka rachunkowości firmy
 • Wniosek o VAS, zeznania podatkowe
 • Funkcja GPM
 • Rejestracja VAT
 • Ustawa o podatku dochodowym
 • Zakładanie i likwidacja spółek
 • Reorganizacja i reorganizacja firm
 • Due diligence spółek
 • Optymalizacja i automatyzacja księgowości dużych firm
 • Regulacja funkcji i stanowisk obsługi księgowej firmy
 • Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem
 • Porady podatkowe
 • Doradztwo księgowe

Zakładanie, ponowna rejestracja i likwidacja spółek

Powierz nam rozpoczęcie swojej działalności – profesjonalnie zadbamy o szybki i wysokiej jakości proces założenia firmy oraz sprawny start Twojego biznesu.

Osobom bez doświadczenia w zakładaniu spółek doradzamy, udzielamy szczegółowych konsultacji, dbamy o proces zakładania firmy: zarejestruj wybraną firmę, przygotuj niezbędne dokumenty, utwórz kapitał zakładowy, zajmiemy się produkcją pieczątek, rejestracją firmy w Rejestrze Osób Prawnych.

Utworzenie osoby prawnej obejmuje proces od podjęcia decyzji o utworzeniu osoby prawnej w wybranej formie prawnej (dalej – JA) do jej rejestracji w rejestrze JA.

W zależności od formy prawnej firmy, założycielem może być tylko aktywna osoba fizyczna lub zarówno osoba fizyczna, jak i JA.

UAB można założyć na 2 sposoby – online lub przez notariusza. Z naszą pomocą zajmiesz mniej czasu. ZROBIMY ZA CIEBIE WSZYSTKIE KROKI ZAKŁADANIA UAB 

Założenie własnej firmy jest łatwe

 

Potrzebujesz:

 • nazwa UAB; Wybrana nazwa będzie chroniona przez sześć miesięcy;
 • Dane założycieli (udziałowców): imię, nazwisko, PESEL, adres deklarowanego miejsca zamieszkania. Jeżeli założycielem jest osoba prawna – nazwa firmy, kod, adres siedziby, imię i nazwisko dyrektora, PESEL, umowa spółki, dowód rejestracyjny (wyciąg).
 • Imię, nazwisko, osobisty kod identyfikacyjny, adres deklarowanego miejsca zamieszkania powołanego dyrektora;
 • Dokładny adres siedziby UAB, która ma zostać utworzona (jeśli właścicielem lokalu jest osoba fizyczna, zgoda musi być poświadczona notarialnie; jeśli właścicielem lokalu jest osoba prawna, zgoda musi być podpisana przez kierownika osoby prawnej i ostemplowana;
 • Informacje o procencie akcji, które będą zarządzane;
 • Szacunkowa kwota kapitału autoryzowanego UAB (minimalna kwota kapitału autoryzowanego UAB – 2500 €);
 • Kontakty (numer telefonu, e-mail).

 

Zrobimy: 

 • Weryfikacja wybranej przez Państwa nazwy w rejestrze podmiotów prawnych; będziemy zawierać
 • wybraną nazwę do Rejestru Podmiotów Prawnych, a my otrzymamy zaświadczenie o rezerwacji nazwy; będziemy reprezentować Cię w Rejestrze Podmiotów Prawnych;
 • Przygotujemy dokumenty założycielskie (umowa założycielska lub akt założycielski, umowa spółki, decyzja / protokół ze spotkania założycielskiego);
 • Otworzymy konto oszczędnościowe w banku w utworzonej UAB; otrzymamy zaświadczenie z banku o utworzonym kapitale zakładowym;
 • Podamy adres rejestracyjny UAB, który ma zostać utworzony; będziemy reprezentować Cię w kancelarii notarialnej;
 • Zarejestrujemy założoną UAB w Rejestrze osób prawnych;
 • Wyprodukujemy pieczęć uznanej UAB. Pieczątki są wymagane tylko dla instytucji pełniących funkcje państwowe lub miejskie. Obowiązek stemplowania dokumentu przez osobę prawną nie jest obowiązkowy, chyba że taki wymóg posiadania pieczęci jest przewidziany w statucie lub statucie.

 

Dodatkowe usługi:

 • Przygotowanie dokumentów do zmiany adresu rejestracji;
 • Sporządzenie i rejestracja listy akcjonariuszy;
 • Obniżenie / podwyższenie kapitału docelowego;
 • ponowna rejestracja firmy;
 • Zmiana statutu, nazwy spółki;
 • Zmiana menedżera;
 • Udostępniamy firmom adres rejestracyjny:
  • Adres rejestracyjny na rok – 49 euro bez VAT.
  • Adres rejestracyjny na czas nieokreślony – 199 euro bez VAT.
  • Odbiór korespondencji i prasy – 10 euro bez VAT / miesiąc.

 

W razie potrzeby Twoja firma może wykorzystać nasze biuro w centrum miasta jako miejsce spotkań

Prawo

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom usługi na najwyższym poziomie. Jesteśmy gotowi uwzględnić potrzeby klienta i uzgodnić wysokość wynagrodzenia za poszczególne usługi. Reprezentując Państwa stanowiska, stawiamy sobie wymagania profesjonalizmu, jakości i elastyczności. Twoje potrzeby mogą być dla nas wyzwaniem, ale nigdy nie będzie to zadanie nie do pokonania, ponieważ pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami jakości, oferując profesjonalizm i szacunek. 

 

Obszary działalności:

 • prawo pracy;
 • Prawo upadłościowe;
 • prawo konkurencji;
 • zamówienia publiczne;
 • prawo własności intelektualnej;
 • Prawo finansowe i podatkowe, spory podatkowe;
 • Prawo ochrony środowiska;
 • Prawo telekomunikacyjne i informatyczne;
 • Prawo energetyczne;
 • Prawo nieruchomości i prawo budowlane;
 • Prawo przewozowe;
 • prawo Unii Europejskiej;
 • Windykacja

Czy masz jakieś pytania?
Zapisz się na konsultację!

Skontaktuj się z nami

+370 674 456 66